qc_logo_0.72678700_1425893444.jpg

PHẦN2Xác nhận thông tin đơn hàng Video hướng dẫn sử dụng

Thông tin khách hàng
Cá nhân Doanh nghiệp
Thông tin nhận hàng
Người nhận và người mua là một

Xác nhận thông tin Trở về


Quý khách xem kỹ lại thông tin khách hàng lần cuối vì khi đã gửi thông tin đi là không thể sửa lại thông tin. Bởi lý do đảm bảo tính ổn định thông tin cho phía chủ hàng khi giao hàng . Nếu quý khách muốn thay đổi thông tin thì phải hủy đơn hàng đó và thiết lập lại thông tin nhưng với điều kiện bên chủ hàng chưa xác nhận đã gửi hàng.
Bạn đã gửi thành công thông tin đơn hàng này cho chủ hàng . Nhưng hiện tại bạn chỉ là mới gửi thông tin đơn hàng để chủ hàng biết được nhu cầu bạn cần mua sản phẩm đó . Bạn chưa thực sự hoàn tất giao dịch nên chưa chắc chắn bạn sẽ nhận được sản phẩm như trong đơn hàng vì bạn chưa thanh toán. Để chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm đúng như thông tin đơn hàng bạn nên hoàn thành bước thanh toán . Nếu bạn không hoàn thành bước thanh toán thì bạn chỉ có thể đợi chủ hàng liên lạc với bạn để tiếp tục giao dịch theo phương án thảo thuận giữa bạn và chủ hàng.